Πιστοποιητικά ΔΕΗ Έκδοση αυθημερόν
Παλαιά Πιστοποιητικά

Αναγνωρίζω ότι για τους περισσότερους από εσάς, η έκδοση ενός πιστοποιητικού για τη ΔΕΗ είναι ένα επιπλέον κόστος, κάτι που θα θέλατε να αποφύγετε. Θα συμφωνήσω μαζί σας για τα παλαιά πιστοποιητικά. Τα νέα όμως πιστοποιητικά της ΔΕΗ είναι πραγματικά χρήσιμα! Ο έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι πλήρης και λεπτομερής. Αποκαλύπτει προβλήματα ασφάλειας που μπορεί να υπάρχουν. Αξιοποιήστε αυτή τη δυνατότητα και πέρα από ένα αναγκαστικό πιστοποιητικό μάθετε την κατάσταση του ηλεκτρικού σας δικτύου. Μπορώ και θέλω να σας βοηθήσω να έχετε ένα ασφαλές σπίτι. Ξέρετε ότι,από την 1 Νοεμβριου 2011 η ΝΕΑ Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) θα είναι η μόνη δηλωση που θα δέχεται η ΔΕΗ. Αναλαμβάνω την έκδοση της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ). Έχω τον απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάζεται για τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάσταση σας. Έχω το πολυόργανο για τον ηλεκτρολογικό έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Νέο σύστημα έκδοσης Πιστοποιητικών

Οι μεγάλες αλλαγές θα πρέπει να σημειωθούν σε αυτο το σημείο Όταν έρθω για τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασής σας Θα κάνω τους ακόλουθους έλεγχους: • Μετρήσεις με την βοήθεια του ειδικού οργάνου για τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης • Δοκιμές • Οπτικός έλεγχος Εάν ο ηλεκτρολογικός έλεγχος με οδηγήσει στη μη τήρηση του πρωτοκόλλου HD 384 ή ΚΕΗΕ τότε δεν θα προχωρήσω στη συμπλήρωση της Έκθεσης Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης, στο μονογραμικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα, στο σχέδιο κάτοψης των ηλεκτρικών γραμμών και τέλος στην Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη. Θα σας συμπληρώσω και θα υπογράψω μόνο τη φόρμα του πρωτοκόλλου ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης και θα σας την παραδώσω με τις ελλείψεις που έχει η εγκατάσταση σας. Θα λάβετε γνώση και θα υπογράψετε στην φόρμα του πρωτοκόλλου ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης! Θα πληρωθώ για την εργασία μου για τον έλεγχο που σας έκανα. Θα πρέπει να γίνουν οι αλλαγές ετσι ώστε η εγκατάσταση να είναι σύμφωνη με το πρότυπο HD 384 ή ΚΕΗΕ και μετά εφ' οσον ξανακάνω τον έλεγχο της εγκατάστασης και όλα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα θα συμπληρώσω καινούργια φόρμα πρωτοκόλλου ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης την οποία θα υπογράψετε πάλι και εσείς. θα πληρωθώ για τις αλλαγές που θα κάνω στην εγκατάσταση σας. Μετά θα προχωρήσω και στην συμπλήρωση και των υπόλοιπων φορμών από τις οποίες αποτελείται η ΝΕΑ ΥΔΕ Όχι μόνο εγώ ως ηλεκτρολόγος, αλλά και ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υπογράφει στο Πρωτόκολλο ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης και στην Έκθεση παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

2012 Mastorakis Service Πνευματικά Δικαιώματα Κατοχυρωμένα Κατασκευή ΙστοσελίδαςDimitris Kostagiannis 09 2012