Δορυφορικά Δορυφορική Τηλεόραση

Η δορυφορική έχει καταστεί η κυρίαρχη τηλεοπτική υποδομή στην Ευρώπη, μπροστά από την επίγεια ψηφιακή και την καλωδιακή, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της SES. 84 εκατομμύρια ευρωπαϊκά νοικοκυριά έχουν την δορυφορική λήψη ως βασική μέθοδο πρόσβασης σε τηλεοπτικές υπηρεσίες, σημειώνοντας μία αύξηση 22% στα τελευταία τέσσερα χρόνια. Την ίδια περίοδο η επίγεια τηλεόραση έχασε 16 εκατομμύρια νοικοκυριά, και η καλωδιακή 2 εκατομμύρια. Η διανομή τηλεοπτικού σήματος μέσω δικτύων IP αυξήθηκε από ένα πολύ χαμηλό επίπεδο πριν τέσσερα χρόνια, στα 16 εκατομμύρια νοικοκυριά σήμερα. Τα αποτελέσματα αυτά προέρχονται από την ετήσια έκθεση Satellite Monitor της SES, που βασίζεται σε έρευνα που πραγματοποιείται σε 35 ευρωπαϊκές και βορειοαφρικανικές χώρες. Η μελέτη βασίζεται σε 62.000 συνεντεύξεις, που πραγματοποίησαν μεγάλα ινστιτούτα ερευνών υπό την καθοδήγηση της γερμανικής TNT Infratest. Η κύρια αύξηση της δορυφορικής αγοράς σημειώθηκε στη Μ. Βρετανία, Γερμανία, Ουκρανία, Πολωνία και Ιταλία. Τα στοιχεία που οδήγησαν σε αυτή την αύξηση ήταν η ανάπτυξη της ψηφιακής λήψης και η τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV). Η δορυφορική σήμερα είναι η κυρίαρχη ψηφιακή υποδομή, στην οποία έχει πρόσβαση το 44% από 186 εκατομμύρια ψηφιακά νοικοκυριά της Ευρώπης. Το ποσοστό ψηφιακοποίησης της δορυφορικής βρίσκεται στο 97%, σε σχέση με το 70% της επίγειας ψηφιακής και το 48% της καλωδιακής. Η νέα μελέτη που παρουσιάστηκε σήμερα στο Λονδίνο δείχνει επίσης ότι η ASTRA επεκτείνει την θέση της στις ευρωπαϊκές αγορές. Περίπου 142 εκατομμύρια νοικοκυριά εξυπηρετούνται από την ASTRA, 7 εκατομμύρια περισσότερα από πέρυσι και 25 εκατομμύρια περισσότερα από τέσσερα χρόνια πριν. Περισσότερο από το ήμισυ των ευρωπαϊκών τηλεοπτικών νοικοκυριών λαμβάνουν το σήμα τους από την ASTRA. Το 73% (62 εκατομμύρια) των ευρωπαϊκών νοικοκυριών που έχουν δορυφορική, έχουν σήμα από την ASTRA. Όντας ηγέτιδα στην ψηφιακοποίηση και στην υψηλή ευκρίνεια, η ASTRA είναι επίσης η κυρίαρχη πλατφόρμα HD στην Ευρώπη. Περισσότερα από 23 εκατομμύρια, από το σύνολο των 29 εκατομμυρίων, νοικοκυριά που έχουν πρόσβαση στην δορυφορική υψηλής ευκρίνειας, λαμβάνουν το σήμα τους από την ASTRA. H ASTRA Satellite Systems φιλοξενεί 267 κανάλια HD.

Μια εγκατάσταση κεντρικής δορυφορικής λήψης περιλαμβάνει, γενικά, τα πιο κάτω στοιχεία: Κάτοπτρο και LNB Πολυδιακόπτη Καλώδιο 75Ω Πρίζες Το κάτοπτρο συλλέγει το σήμα που εκπέμπεται από το δορυφόρο και το εστιάζει στο σημείο, όπου τοποθετείται το LNB. To LNB υποβιβάζει τη συχνότητα του σήματος από την περιοχή των 10700 – 12750 ΜΗΖ, σε συχνότητες της περιοχής 950 – 2150 ΜΗΖ και ενισχύει τη στάθμη του. Ο πολυδιακόπτης αναλαμβάνει να διαμοιράσει το σήμα που παίρνει από το LNB προς τις πρίζες. Σε κάθε έξοδο του πολυδιακόπτη συνδέεται μόνο ένας δορυφορικός δέκτης και γι’ αυτό φροντίζουμε, ώστε η κάθε έξοδος να καταλήγει σε μια μόνο τερματική πρίζα. Βεβαίως, μπορούμε να συνδέσουμε στην κάθε έξοδο του πολυδιακόπτη 2 ή και 3 πρίζες, αλλά μόνο έναν δέκτη μπορούμε να συνδέσουμε ανά έξοδο. Εξαίρεση αποτελεί το σύστημα Unicable, με το οποίο μπορούμε να τροφοδοτήσουμε μέχρι και 8 δέκτες ανά έξοδο. Αυτό, όμως, προϋποθέτει τη χρήση ειδικού πολυδιακόπτη και δορυφορικών δεκτών και θα πρέπει ν’ αποφεύγεται η σχεδίαση καινούργιας κεντρικής εγκατάστασης με βάση το σύστημα Unicable.Υπάρχουν πολλοί τύποι πολυδιακόπτη σε διάφορους συνδυασμούς εισόδων/εξόδων καθώς και συνδυασμοί πολυδιακοπτών για ειδικές περιπτώσεις. Έτσι, μπορούμε να έχουμε λήψη από 1 έως 8 δορυφόρους και από ελάχιστους μέχρι πολλές δεκάδες χρήστες.Κατά την επιλογή του πολυδιακόπτη θα πρέπει να συνυπολογίζεται και η δυνατότητα επέκτασής του στο μέλλον και ως προς τον αριθμό των χρηστών και ως προς τον αριθμό των δορυφόρων προς λήψη. Την ιδιαίτερη σημασία που έχει η σωστή επιλογή καλωδίου την αναλύσαμε πιο πάνω. Ειδικά για τη δορυφορική λήψη, όμως, τα πράγματα είναι πολύ πιο αυστηρά, επειδή οι συχνότητες εδώ είναι κατά πολύ υψηλότερες και, κατά συνέπεια, και οι απώλειες.Σχετικά με την καλωδίωση, καλό θα ήταν να υπάρχει ανά διαμέρισμα ξεχωριστό δίκτυο επίγειας και δορυφορικής τηλεόρασης. Η συνηθέστερη πρακτική, πάντως, που γενικά αποδίδει καλά σε πολυκατοικίες, είναι να καταλήγει στο σαλόνι κάθε διαμερίσματος μια γραμμή αποκλειστικά για δορυφορική λήψη και το επίγειο σήμα να φτάνει πρώτα στο σαλόνι και μετά στα υπόλοιπα δωμάτια, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους περιορισμούς σχετικά με τη διανομή του επίγειου σήματος που αναφέραμε πιο πάνω. Για μεγαλύτερες οικίες συνηθίζεται να συγκεντρώνονται τα σήματα τόσο της επίγειας όσο και της δορυφορικής λήψης σε ένα σημείο (συνήθως στο υπόγειο ή τη σοφίτα) και από εκεί να μοιράζεται ακτινωτά σε κάθε δωμάτιο. Επίσης αυτό διευκολύνει και τις περιπτώσεις που εφαρμόζουμε μια εγκατάσταση Έξυπνου Σπιτιού και περιλαμβάνει κεντρική διανομή εικόνας και ήχου.

Οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη μετάδοση τηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω Διαδικτύου (IPTV – Triple Play) θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπ’ όψη κατά τη σχεδίαση της εγκατάστασης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προβλέπεται να υπάρχει, παράλληλα με το δίκτυο RF, τοπικό δίκτυο φωνής και δεδομένων (LAN). Μάλιστα, δεν αποτελεί υπερβολή να πούμε ότι, στο πολύ κοντινό μέλλον, η ύπαρξη δικτύου LAN, παράλληλα με αυτό της επίγειας και δορυφορικής λήψης, θα είναι εξίσου (αν όχι περισσότερο) απαραίτητη.Τέλος, κατά την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να γίνονται μετρήσεις σε κάθε πρίζα και η εγκατάσταση να τεκμηριώνεται. Αντίγραφα της τεκμηρίωσης θα πρέπει να λαμβάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ενώ ο εγκαταστάτης θα πρέπει να διατηρεί σχετικό αρχείο.

2012 Mastorakis Service Πνευματικά Δικαιώματα Κατοχυρωμένα Κατασκευή ΙστοσελίδαςDimitris Kostagiannis 09 2012